Misja

Naszą misją jest promowanie karmienia piersią jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci oraz jego ochrona, zwłaszcza przed wpływami komercyjnymi. Informujemy, edukujemy i wspieramy w karmieniu piersią oraz działamy na rzecz jego pełniejszej i skuteczniejszej ochrony prawnej, zwłaszcza w obszarze marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych.

 Promujemy i chronimy prawo do rzetelnej informacji w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci, wolnej od wpływów komercyjnych, tak aby rodzice mogli podejmować świadome decyzje w tej kwestii, a przedstawiciele ochrony zdrowia i osoby wspierające w karmieniu piersią – rzetelnie im doradzać.

Wizja

Naszym marzeniem jest odbudowanie kultury karmienia piersią, normalizacja karmienia naturalnego – po prostu powrót do natury.