Relacja z uroczystego odsłonięcia rzeźby krasnalki karmiącej piersią

Niniejszym ogłaszamy, że pogoda dopisała i rzeźba krasnalki karmiącej piersią została uroczyście odsłonięta, także dzień 25 maja może zostać ogłoszony dniem wrocławskiej krasnalki karmiącej piersią. :)


Wydarzenie pt. „Razem promujmy karmienie piersią - uroczyste odsłonięcie rzeźby krasnalki karmiącej piersią” zaplanowałyśmy w przeddzień Polskiego Tygodnia Karmienia Piersią, czyli w dniu 25 maja 2024 r. Zostało ono połączone z sesją zdjęciową, rozmowami ze specjalistami oraz rozdawaniem książeczek o krasnalce karmiącej piersią. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia oraz patronatami organizacji, osób i grup wspierających karmienie piersią, wskazanych na grafice do wydarzenia.

Informacje o wydarzeniu, wraz z zaproszeniem na nie, zostały opublikowane w social mediach. Wydarzenie było bezpłatne, miało charakter niekomercyjny, promujący zdrowie (karmienie piersią), karmienie piersią w przestrzeni publicznej i Wrocław oraz Dolny Śląsk, jak również charakter informacyjno-edukacyjny. Wydarzenie było skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem żywienia niemowląt i małych dzieci, w tym zwłaszcza do kobiet w ciąży i planujących potomstwo, matek niemowląt i małych dzieci oraz ich rodzin.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom nas wspierającym oraz wszystkim obecnym na wydarzeniu, w tym zwłaszcza rzeźbiarce – Pani Maciejce Bokrzyckiej oraz Pani Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Justynie Szydło, które zaszczyciły nas swoją obecnością i razem z naszą prezeską uroczyście odsłoniły rzeźbę krasnalki.

Dziękujemy także Panu Jerzemu Bokrzyckiemu, który wykonał odlew rzeźby i zajął się jej montażem. 


Dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i Panu Prezydentowi Wrocławia za objęcie wydarzenia patronatem honorowym. 

Dziękujemy organizacjom i osobom, które udzieliły patronatu naszemu wydarzeniu. Są to: Agata Aleksandrowicz hafija.pl, La Leche League, Fundacja Specjaliści Dzieciom, Stowarzyszenie Małyssak, Joanna Woźnica, Bogusia Bieniek, Weronika Szefer, Dorota Dranczewska, Julita Hypki, Joanna Kozakiewicz, Karolina Morze laktaceuta.pl, Maria Staszewska, Sylwia Jeż, Małgorzata Pilanowska, Fundacja Opieki Okołoporodowej, Malwina Okrzesik, Planeta Poród, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni.

Dziękujemy również realizatorkom Projektu Krasnalka - członkiniom naszego Stowarzyszenia: prezesce Annie Koronkiewicz-Wiórek, Monice Maciołek i wiceprezesce Dominice Daszkiewicz-Dykiert, które także wzięły udział w wydarzeniu.


Dziękujemy obecnym prelegentkom i specjalistkom (w tym Sylwii Jeż, CDL i IBCLC; Joannie Kozakiewiczdouli i IBCLC; Bogusi Bieniek, douli i farmaceutce prowadzącej dyżur farmaceutyczny w SOPWKP; Weronice Szefer, douli i doradczyni chustonoszenia), naszemu stowarzyszeniowemu prawnikowi – adw. prof. UWr dr hab. Piotrowi Wiórkowi, bez którego pomocy nie udałoby się postawić rzeźby i tak sprawnie zrealizować działań promocyjnych z nią związanych. 
Dziękujemy także fotografce Aldonie Wojciechowskiej (Fotografująca Sercem), która z pasją robiła zdjęcia w czasie wydarzenia (efekty jej pracy możecie podziwiać w niniejszej relacji) oraz wszystkim obecnym gościom, w tym Agnieszce Browarskiej, CDL i IBCLC z Fundacji Specjaliści Dzieciom i Annie Kwiatek-Kucharskiej z Fundacji Rodzić po Ludzku. 


Dziękujemy również naszej ilustratorce Uli Marzec. Jej cudowne ilustracje wszystkim bardzo się podobały (kto nie widział, odsyłamy do zakładki Projekt Krasnalka), a książeczki o krasnalce rozeszły się jak świeże bułeczki (łącznie w tym dniu przekazałyśmy kilkadziesiąt książeczek, z czego 30 egzemplarzy dla Urzędu Marszałkowskiego, 20 dla osób, które wzięły udział w wydarzeniu, nie licząc obecnych specjalistów i podmiotów, które w sposób inny niż finansowy wsparły nasze wydarzenie, w tym organizacji i osób, które udzieliły mu patronatu/matronatu). Była również możliwość otrzymania autografu/dedykacji od autorki książeczki – Moniki Maciołek, z czego chętnie korzystano. 


 

Wydarzenie odbyło się w sympatycznej, przemiłej atmosferze. Po słowach wprowadzających naszej prezeski Anny Koronkiewicz-Wiórek i podziękowaniu wszystkim osobom, bez których nie byłoby tej rzeźby, w tym rzeźbiarce, darczyńcom, którzy wsparli naszą krasnalkową zrzutkę (https://zrzutka.pl/9cx9gk) oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, który wsparł nie tylko postawienie rzeźby, ale i działania promocyjne z nią związane (realizowane przez SOPWKP w ramach zadania publicznego pt. „Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”, finansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, o czym piszemy szerzej tutaj, nastąpiło uroczyste odsłonięcie rzeźby. 

Ten radosny moment możecie zobaczyć na filmiku:


Prezeska wręczyła powstałe w ramach projektu książeczki rzeźbiarce i Pani Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i po wykonaniu pamiątkowych zdjęć całe towarzystwo przeszło na rozłożone w cieniu koce, gdzie w atmosferze rozmów o karmieniu piersią i nie tylko miło spędziliśmy czas.


Była przestrzeń na rozmowy z prelegentkami i obecnymi specjalistkami, na czytanie książeczki o krasnalce, autografy od autorki książeczki, zdjęcia indywidualne i grupowe, w tym „karmiące piersią”, przy krasnalce i w plenerze, a nawet na…. przymierzanie czapki krasnalki, z czego skwapliwie korzystały dzieci. ;)To był naprawdę dobry czas! Ze swojej strony zapewniamy, że to jeszcze nie koniec. Projekt Krasnalka ma ogromny potencjał, który zamierzamy wykorzystać, o czym będziemy informować na naszej www i profilach w mediach społecznościowych. Chcemy także podobną akcją zainteresować inne miasta (i województwa), ale to już temat na inny projekt. ;)

Tymczasem zachęcamy gorąco do zaglądania do zakładki PROJEKT KRASNALKA, gdzie umieściłyśmy wszystkie informacje związane z Projektem, wraz z materiałami informacyjno-edukacyjnymi do pobrania.

Pragniemy również poinformować, że nasza Laktoludka została wpisana do bazy wrocławskich krasnali – zachęcamy do zapoznania się z jej krótkim opisem (link: https://visitwroclaw.eu/miejsce/krasnalka-karmiaca-piersia-laktoludka).

Dziękujemy Wam za wspólne świętowanie Polskiego Tygodnia Karmienia Piersią!!!

Zdjęcia: Aldona Wojciechowska, Fotografująca Sercem

***
Wydarzenie, jakim było odsłonięcie rzeźby, jest częścią zadania publicznego pt. "Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych", realizowanego przez SOPWKP na zlecenie Województwa Dolnośląskiego. Zostało ono objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia oraz patronatami organizacji, osób i grup wspierających karmienie piersią wskazanych na grafice.

Celem zadania publicznego i jednocześnie wydarzenia jest promowanie karmienia piersią w społeczeństwie jako istotnego elementu profilaktyki zdrowotnej, z jednoczesnym promowaniem karmienia piersią w przestrzeni publicznej w celu budowania kultury karmienia piersią (normalizacja karmienia piersią), a także promowanie Dolnego Śląska jako województwa przyjaznego karmieniu piersią oraz Wrocławia jako miasta otwartego, niedyskryminującego, promującego zdrowie, w tym karmienie piersią.

Symbolem tej otwartości, a jednocześnie pretekstem do dyskusji i zainteresowania społeczeństwa tematem karmienia piersią, jest rzeźba krasnalki karmiącej piersią na ławeczce na Wyspie Bielarskiej we Wrocławiu jako mieście krasnali.

Komentarze