DOŁĄCZ DO NAS

Jeżeli podzielasz nasze wartości wyrażone w Statucie Polityce Etyki i chcesz nam pomóc realizować nasze cele, zapraszamy do dołączenia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego lub wspierającego. 

  • Jeżeli chcesz mieć pełny wpływ na działania Stowarzyszenia, zostań członkiem zwyczajnym. Tylko w ten sposób możesz realizować prawa wyborcze i prawo głosu. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego zawarte zostały w § 12 ust. 1 i 2 Statutu.

  • Jeżeli  chcesz wspierać Stowarzyszenie jedynie z głosem doradczym, zostań członkiem wspierającym. Prawa i obowiązki członka wspierającego zawarte zostały w § 12 ust. 3-5  Statutu.

Obydwie grupy członków mają obowiązek przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym Polityki Etyki Stowarzyszenia. 

  • Oznacza to zwłaszcza, że:

– akceptujesz i przestrzegasz zapisów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (Kodeks WHO);

– nie reklamujesz, nie promujesz i nie sprzedajesz żywności dla niemowląt i małych dzieci (mleka modyfikowane i żywność uzupełniająca dla dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia), ani produktów pokrewnych (np. butelki do karmienia i smoczki do nich, laktatory, kolektory, kapturki/nakładki/osłonki do karmienia, łyżeczki flow-cup, etc.), jak również smoczków-uspokajaczy;

– nie przyjmujesz korzyści finansowych lub materialnych (funduszy, darowizn, prezentów, sponsoringu) od producentów żywności dla niemowląt i małych dzieci, butelek do karmienia i smoczków do nich oraz laktatorów (jak również ich przedstawicieli, fundacji i trustów), ani nie współpracujesz z tymi podmiotami.

  • Jest to ważne dla zachowania niezależności, wiarygodności i dobrego imienia Stowarzyszenia jako podmiotu, którego celem jest m.in. ochrona prawa do rzetelnej informacji, wolnej od wpływów komercyjnych, w tym ochrona karmienia piersią przed wpływami komercyjnymi. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania członkostwa, jeżeli aktywności osoby ubiegającej się o członkostwo mogłyby naruszać dobre imię lub wiarygodność Stowarzyszenia.

Składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 100 zł i jest płatna w ciągu 7 dni od daty przyjęcia do Stowarzyszenia. 
Tytuł przelewu: imię nazwisko, składka członka zwyczajnego, rok.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej niż połowa składki członka zwyczajnego. Może on także zadeklarować pomoc niefinansową na rzecz Stowarzyszenia, której formę i zakres ustala się z Zarządem. W takiej sytuacji, po uzgodnieniu z Zarządem formuły wsparcia niefinansowego, może on zostać zwolniony przez Zarząd ze składki członkowskiej lub składka ta może ulec zmniejszeniu.

Deklaracje członkowskie do pobrania tutaj


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem (zarzad@sopwkp.pl). 

Jeżeli nie zależy Ci na członkostwie, a podobają Ci się nasze cele i działania, możesz nas wesprzeć finansowo darowizną na cele statutowe.