HISTORIA RZEŹBY I PROJEKT

Historia rzeźby krasnalki karmiącej piersią i cel projektu Krasnalka*

dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, Promotor Karmienia Piersią CNoL

STRESZCZENIE:

Projekt Krasnalka obejmuje szereg działań promujących karmienie piersią, w tym działania objęte zadaniem publicznym pt. „Kształtowanie postaw  w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”, realizowanym przez SOPWKP w 2024 r. i finansowanym ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem zadania (i projektu Krasnalka) jest promowanie karmienia piersią w społeczeństwie jako istotnego elementu profilaktyki zdrowotnej, z jednoczesnym promowaniem karmienia piersią w przestrzeni publicznej w celu budowania kultury karmienia piersią (normalizacja karmienia piersią), a także promowanie Dolnego Śląska jako województwa przyjaznego karmieniu piersią oraz Wrocławia jako miasta otwartego, niedyskryminującego, promującego zdrowie, w tym karmienie piersią. Symbolem tej otwartości, a jednocześnie pretekstem do dyskusji i zainteresowania społeczeństwa tematem karmienia piersią, jest rzeźba krasnalki karmiącej piersią na ławeczce na Wyspie Bielarskiej we Wrocławiu, jako mieście krasnali. Związane z rzeźbą działania promujące karmienie piersią, będące częścią zadania publicznego to: rozmowa we wrocławskiej TV echo; kampania promująca karmienie piersią w Kolejach Dolnośląskich oraz w social mediach; książeczka o wrocławskiej krasnalce karmiącej piersią; uroczyste odsłonięcie rzeźby krasnalki w związku z obchodami Polskiego Tygodnia Karmienia Piersią; opublikowanie na stronie SOPWKP treści informacyjno-edukacyjnych dotyczących karmienia piersią.

WPROWADZENIE 

Wrocławskie krasnale

Kto był we Wrocławiu ten wie, że jest to nie tylko piękne miasto, ale i miasto krasnali😊. Jest ich mnóstwo i stanowią one frajdę nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, w tym dla licznych turystów, którzy chętnie fotografują te urocze istoty. Znajdziecie tu m.in. krasnalkę adwokatkę, krasnala-pacjenta, krasnalkę niosącą dzieciątko w chuście, a nawet krasnalkową orkiestrę! Wiele z nich ma na celu upamiętnienie jakiejś idei lub osoby, ważnych wydarzeń, czy promowanie określonych wartości, np. krasnalka Sufrażystka, krasnalka Demokracja, krasnal Zajezdniak, czy krasnale tolerancji, które mają być dowodem na to, że Wrocław jest otwarty na inne kultury. Więcej informacji na temat wrocławskich krasnali, wraz z ich zdjęciami i opisami można znaleźć w elektronicznej bazie krasnali (https://visitwroclaw.eu/baza-krasnali ).

Pomysł na karmiącą krasnalkę

Pomysł postawienia rzeźby krasnalki karmiącej piersią zrodził się w głowie prezeski SOPWKP, kiedy została po raz pierwszy mamą i członkinią wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego Droga Mleczna. W czasie wycieczki dla mam z dziećmi tropem wrocławskich krasnali zdała sobie sprawę z tego, że we Wrocławiu nie ma ważnej krasnalki, czyli właśnie krasnalki karmiącej piersią. Pomysł udało się zrealizować kilka lat później, w ramach SOPWKP i dzięki pomocy finansowej licznych entuzjastów karmienia naturalnego, którzy wsparli założoną w tym celu zrzutkę (https://zrzutka.pl/9cx9gk) oraz dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pomysł postawienia rzeźby krasnalki karmiącej piersią spotkał się również z dużym zainteresowaniem mediów, które chętnie informowały nie tylko o mającej powstać rzeźbie, ale i o towarzyszącym jej przekazie. 


RELACJE W MEDIACH:

Celowość postawienia rzeźby i jej znaczenie szerzej uzasadniamy w opisie zrzutki oraz w publikacji A. Koronkiewicz-Wiórek, Krasnalka Karmiąca Piersią, czyli promowanie karmienia piersią w przestrzeni publicznej. I Ty możesz pomóc!, Prawo i Laktacja, 8.09.2023

Przekaz

Przekaz związany z rzeźbą krasnalki karmiącej piersią zawarłyśmy w opisie zrzutki – „(…) warto karmić piersią, warto pokazywać, że może to być piękne doświadczenie. Warto to robić dla zdrowia dziecka, kobiety, dla całego społeczeństwa i dla środowiska. I warto karmić w przestrzeni publicznej, gdyż karmienie piersią to naturalna rzecz, prawo dziecka i prawo matki. Cały ten przekaz znajdziecie w maleńkiej rzeźbie dwóch maleńkich postaci na Wyspie Bielarskiej we Wrocławiu. Rzeźba Krasnalki Karmiącej piersią ma także na celu pokazanie, że Matki Karmiące są wśród nas, karmią gdzieś na ławeczce, może na schodkach w parku, a może przy stoliku w restauracji. (…)”.

Dlaczego to ważne?

Kobiety mają prawo do karmienia piersią w przestrzeni publicznej. Niestety nie zawsze jest ono respektowane i matki bywają nagabywane, wypraszane z przestrzeni publicznej, a samo karmienie piersią w miejscach publicznych nieprzychylnie komentowane. Może mieć to negatywne skutki, np. zniechęcać kobiety do karmienia poza domem i „skazywać” je na społeczną izolację, ponieważ niemowlęta wymagają częstego karmienia i to „na żądanie” (według potrzeb)... Tymczasem karmienie piersią jest prawem matki i dziecka (szerzej zob. podzakładka Prawo). Jest ono normalnym i naturalnym sposobem karmienia niemowląt i małych dzieci, rekomendowanym przez światowe, europejskie i polskie autorytety, korzystnym dla nas wszystkich – dla dziecka, matki, społeczeństwa, państwa i środowiska/klimatu (zob. podzakładka korzyści z karmienia piersią). 

Chcemy, żeby mamy karmiące piersią czuły się dobrze w przestrzeni publicznej i żeby wszyscy wiedzieli i pamiętali, że są one tutaj mile widziane i mają prawo karmić piersią także w miejscach publicznych, niezależnie od tego, czy jest to park, restauracja, czy jeszcze inne miejsce. Krasnalka karmiąca piersią ma im o tym przypominać. Bez mam karmiących piersią w przestrzeni publicznej nie zbudujemy kultury karmienia piersią!


PROJEKT KRASNALKA, CZYLI PROMOCJA KARMIENIA PIERSIĄ WE WROCŁAWIU I NIE TYLKO

Projekt Krasnalka obejmuje szereg działań promujących karmienie piersią, w tym działania objęte zadaniem publicznym pt. „Kształtowanie postaw  w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”, realizowanym przez SOPWKP w 2024 r. i finansowanym ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Celem zadania (i projektu Krasnalka) jest promowanie karmienia piersią w społeczeństwie jako istotnego elementu profilaktyki zdrowotnej, z jednoczesnym promowaniem karmienia piersią w przestrzeni publicznej w celu budowania kultury karmienia piersią (normalizacja karmienia piersią), a także promowanie Dolnego Śląska jako województwa przyjaznego karmieniu piersią oraz Wrocławia jako miasta otwartego, niedyskryminującego, promującego zdrowie, w tym karmienie piersią. Symbolem tej otwartości, a jednocześnie pretekstem do dyskusji i zainteresowania społeczeństwa tematem karmienia piersią, jest rzeźba krasnalki karmiącej piersią na ławeczce na Wyspie Bielarskiej we Wrocławiu, jako mieście krasnali. 

Pomysłodawcą i fundatorem rzeźby krasnalki karmiącej piersią jest SOPWKP z siedzibą we Wrocławiu, a twórcą projektu i jego wykonawcą rzeźbiarka i entuzjastka karmienia naturalnego Pani Maciejka Bokrzycka. 

Rzeźba powstała dzięki zaangażowaniu darczyńców (kwota uzbierana na zrzutce.pl wyniosła 82% kosztów postawienia rzeźby!) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego*, który wsparł także działania promocyjne z nią związane. 

Związane z rzeźbą działania promujące karmienie piersią, będące częścią zadania publicznego to: rozmowa we wrocławskiej telewizji Echo24; kampania promująca karmienie piersią w Kolejach Dolnośląskich oraz w social mediach; książeczka o wrocławskiej krasnalce karmiącej piersią; uroczyste odsłonięcie rzeźby krasnalki w związku z obchodami Polskiego Tygodnia Karmienia Piersią; opublikowanie na stronie SOPWKP treści informacyjno-edukacyjnych dotyczących karmienia piersią.

Pragniemy również poinformować, iż nasza Laktoludka została wpisana do bazy wrocławskich krasnali - zachęcamy do zapoznania się z jej krótkim opisem na stronie visitwroclaw.eu TUTAJ


ROZMOWA W TELEWIJI ECHO ORAZ W RADIO WROCŁAW

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy naszej prezeski na temat Projektu Krasnalka: 


KAMPANIA PROMUJĄCA KARMIENIE PIERSIĄ W KOLEJACH DOLNOŚLĄSKICH ORAZ W SOCIAL MEDIACH

Piękne plakaty w wersji elektronicznej (jako filmik) można było zobaczyć w Kolejach Dolnośląskich w okresie 10 maja - 1 czerwca 2024 r. Zostały również opublikowanie w social mediach (facebook, instagram).

Ilustracje do plakatów wykonała Urszula Marzec, a treść przygotowały członkinie SOPWKP: Anna Koronkiewicz-Wiórek, Monika Maciołek i Dominika Daszkiewicz-Dykiert. 

KSIĄŻECZKA O WROCŁAWSKIEJ KRASNALCE KARMIĄCEJ PIERSIĄ, WIERSZYKI I KOLOROWANKA

Książeczka promuje karmienie piersią i Wrocław, przeznaczona jest dla dzieci i ich opiekunów. Autorką tekstu jest członkini SOPWKP Monika Maciołek, a piękne ilustracje wykonała Urszula Marzec. 

„Legendę o wrocławskiej krasnalce karmiącej piersią” można POBRAĆ TUTAJ. 
Wierszyki i kolorwankę można pobrać TUTAJ.

Chcecie wiedzieć, jak się nazywa nasza krasnalka i jej dzieciątko? Koniecznie zajrzyjcie do książeczki!

Wydrukowane książeczki przekazałyśmy m.in. do wybranych bibliotek w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska (m.in. biblioteki we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Bolesławcu). PEŁEN WYKAZ BIBLIOTEK TUTAJ.

Zachęcamy do czytania, oglądania i informowania o bajeczce. Może być ona świetną pomocą edukacyjną w przedszkolach i szkołach (można ją wyświetlić dzieciom na dużym ekranie i przeczytać, a po wspólnej lekturze porozmawiać o karmieniu piersią, w tym poczytać wierszyki dotyczące karmienia piersią i rozdać dzieciom do pokolorowania herb wrocławskiej krasnalki karmiącej piersią. Wierszyki ułożyła Monika Maciołek, a herb (w tym w formie kolorowanki) wykonała Urszula Marzec, według przedstawionego przez nas projektu. 

Gorąco zachęcamy do takich lekcji w przedszkolach i szkołach i prosimy o feedback – krótką relację i zdjęcie, które będziemy mogły umieścić na naszej stronie . Razem promujmy karmienie piersią!

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE RZEŹBY KRASNALKI
Wydarzenie to miało miejsce 25 maja we Wrocławiu. Z pełną relacją można zapoznać się we wpisie TUTAJ.

TREŚCI INFORMACYJNO-EDUKACYJNE DOTYCZĄCE KARMIENIA PIERSIĄ

W ramach zadania publicznego powstały także materiały informacyjno-edukacyjne na stronę internetową SOPWKP, dotyczące:

  • korzyści z karmienia piersią ze szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych (TUTAJ), w tym w formie wierszyków dla dzieci (TUTAJ)
  • prawa do karmienia piersią w przestrzeni publicznej (TUTAJ)
  • wsparcia i pomocy w karmieniu piersią (TUTAJ)

Powyższe materiały zostały opublikowane w odrębnych podzakładkach w zakładce PROJEKT KRASNALKA. 

Przygotowałyśmy również wersję skróconą, w formie broszur do pobrania (dostępne tutaj).

Zachęcamy do korzystania.

_____________________________________________________

* Niniejsza publikacja jest częścią zadania publicznego pt. "Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych", realizowanego przez SOPWKP w 2024 r. i finansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Tekst: dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, Promotor Karmienia Piersią CNoL
Ilustracje: Urszula Marzec


Komentarze