MONITORING MARKETINGU

W ramach działań na rzecz pełniejszej ochrony prawnej karmienia piersią Stowarzyszenie m.in. monitoruje marketing żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych, takich jak butelki do karmienia i smoczki do nich. Odpowiedzialna za ten obszar jest dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, PKP i specjalistka w zakresie prawnych aspektów marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci w Polsce oraz członek IBFAN. 


W ramach działań na rzecz pełniejszej ochrony prawnej karmienia piersią Stowarzyszenie m.in. monitoruje marketing żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych, takich jak butelki do karmienia i smoczki do nich. Odpowiedzialna za ten obszar jest dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, PKP i specjalistka w zakresie prawnych aspektów marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci w Polsce oraz członek IBFAN.

Informujemy i edukujemy w tym zakresie, jak również zgłaszamy podejrzenia naruszenia przepisów prawnych w zakresie reklamy, promocji, prezentacji i etykietowania powyższych produktów (a docelowo zamierzamy także wdrożyć monitoring przestrzegania zapisów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami, dalej: Kodeks WHO).

Pozwoli to nam m.in. konstruktywnie oddziaływać na praktykę stosowania prawa oraz zgłaszać niezbędne postulaty legislacyjne.

Informacje o tym, dlaczego to ważne, jakie są wymogi prawne w zakresie marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych (prawne nakazy i zakazy) i do kogo zgłaszać podejrzenia naruszenia prawa znajdziesz tutaj: https://prawoilaktacja.pl/index.php/2021/02/07/krotko-o-marketingu-zywnosci-dla-niemowlat-i-malych-dzieci-oraz-akcesoriow-do-karmienia-niemowlat/ .

Możesz pomóc, samodzielnie dokonując zgłoszenia podejrzenia naruszenia prawa (informacje, jak to zrobić, we wpisie powyżej) albo wysyłając do nas zawiadomienie z prośbą o interwencję (kontakt: monitoring@sopwkp.pl ). W przypadku samodzielnego dokonania zgłoszenia podejrzenia naruszenia prawa prosimy o informację, jakie było stanowisko organu rozpatrującego Twoje zawiadomienie (przesłanie na powyższy adres e-mailowy zdjęcia/skanu treści Twojego zawiadomienia i odpowiedzi organu).

W celu usprawnienia naszej pracy zamierzamy utworzyć Zespół ds. Monitoringu Marketingu, który koordynować będzie dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek.

Zespół będzie zajmował się m.in.:

  • tłumaczeniem Kodeksu WHO i innych relewantnych materiałów z języka angielskiego na język polski;
  • przygotowywaniem edukacyjnych infografik;
  • monitoringiem marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane osoby, które podzielają nasze wartości, wyrażone w Statucie i Polityce Etyki Stowarzyszenia.

Kontakt: monitoring@sopwkp.pl