ORGANY STOWARZYSZENIA

 ZARZĄD:

1. Anna Koronkiewicz-Wiórek - Prezes Zarządu
2. Dominika Daszkiewicz-Dykiert - Wiceprezes Zarządu
3. Małgorzata Pilanowska - Wiceprezes Zarządu

zarzad@sopwkp.pl

KOMISJA REWIZYJNA

1. Barbara Piekło - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Monika Maciołek - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Weronika Szefer - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej