Małgorzata Pilanowska

Wiceprezeska Stowarzyszenia, koordynuje laktacyjny niemedyczny dyżur. Prywatnie żona Marcina, mama piątki urwisów, z których najstarsze ma 13 lat, a najmłodsze 19 miesięcy. 

Z zawodu nauczyciel j. polskiego, kochający książki o tematyce psychologicznej, szczególnie tej, która traktuje o rozwoju emocjonalnym i psychicznym dzieci. Po urodzeniu trzeciego dziecka porzuciła dotychczasowe zainteresowania i zajęła się tym, co interesowało ją już od dawna. 

W 2016 roku została doulą i Promotorem Karmienia Piersią. W tych dziedzinach, które są ściśle związane z karmieniem naturalnym, porodem, połogiem, pieluchami wielorazowymi i rodzicielstwem bliskości odnalazła swoją zawodową drogę. Zajmuje się głównie wspieraniem kobiet w okresie okołoporodowym. Duży nacisk w swojej pracy kładzie na promowanie karmienia naturalnego już od pierwszych chwil po porodzie, zachęcając mamy do nieprzerwanego, dwugodzinnego kontaktu "skóra do skóry" z nowonarodzonym dzieckiem. 

Szczególne miejsce w jej pracy z młodymi rodzicami zajmują pieluszki wielorazowe, które promuje, wypożycza i rozpowszechnia jako Certyfikowany Doradca Pieluchowania Wielorazowego.

Od 2018 roku współpracuje z Fundacją "Rodzić po Ludzku" przy projekcie strażniczym, który monitoruje polskie porodówki, a w tym m.in. ilość, zasadność oraz sposób podawania mieszanki mlekozastępczej na oddziałach położniczych.

Przez 3 lata była członkiem zespołu, który organizował Konferencję Laktacyjną w Gdyni oraz współtworzyła Mleczny Krąg Mocy w Gdyni - krąg wsparcia dla mam karmiących. 

Jest też członkiem Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka w Gdyni. Aktualnie jest trakcie certyfikacji na doradcę noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. Pracuje nad własną stroną internetową, która będzie przeznaczona dla rodziców małych dzieci.

Komentarze