Doradca noszenia - edukacja i wsparcie (WABA 2022)

Jak w karmieniu piersią wspiera doradca noszenia? Jak edukuje?

Każdego roku od 1 do 7 sierpnia trwa Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią - World Breastfeefing Week (WABA 2022). 

Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem co roku podaje nowe HASŁO PRZEWODNIE obchodów tego wyjątkowego tygodnia. 
W 2022 roku brzmiało ono "Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj."

Z tej okazji jako Stowarzyszenie przygotowałyśmy prezentację sylwetek specjalistów, zajmujących się na co dzień matkami i dziećmi, których działalność może mieć ogromny wpływ na laktację, gdy wspierają i edukują rodziców w tym temacie. 

DORADCA NOSZENIA WSPIERA:
  • dobierając wiązanie do mamy, jej wielkości piersi, etapu laktacji, wygody
  • dając rodzicom narzędzie do budowania więzi z dzieckiem, umiejętności reagowania na jego potrzeby (głodu, senności, bliskości)
  • wzmacniając poczucie kompetencji rodzicielskich, które mogą przekładać się na udane karmienie piersią
DORADCA NOSZENIA EDUKUJE:
  • w zakresie pozytywnego wpływu noszenia dziecka na wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za laktację
  • w zakresie zalet noszenia związanych z karmieniem piersią (łagodzenie kolek, wpływ na trawienie, regulacja emocji)
  • dzięki kilkugodzinnemu towarzyszeniu rodzicom w ich codzienności - możliwość podzielenia się wiedzą nie tylko w zakresie noszenia dzieci, ale i karmienia piersią

Komentarze