Jak w karmieniu piersią wspiera prawnik? Jak edukuje?

Każdego roku od 1 do 7 sierpnia trwa Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią - World Breastfeefing Week (WABA 2022). 

Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem co roku podaje nowe HASŁO PRZEWODNIE obchodów tego wyjątkowego tygodnia. 
W 2022 roku brzmiało ono "Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj."

Z tej okazji jako Stowarzyszenie przygotowałyśmy prezentację sylwetek specjalistów, zajmujących się na co dzień matkami i dziećmi, których działalność może mieć ogromny wpływ na laktację, gdy wspierają i edukują rodziców w tym temacie. 

PRAWNIK WSPIERA:
  • pomagając w egzekwowaniu praw
  • emocjonalnie, doradzając w kwestiach prawnych, polecając specjalistów
  • w ramach organizacji pozarządowych w zakresie prawnych aspektów laktacji, np. uczestnicząc w procesie tworzenia prawa wspierającego karmienie piersią systemowo
PROMOTOR EDUKUJE:
  • w zakresie praw kobiet w ciąży i karmiących piersią (np. w okresie okołoporodowym, w obszarze prawa pracy)
  • w temacie prawnych aspektów marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci (np. mleka modyfikowanego), butelek do karmienia i smoczków do nich)

Komentarze