Jak w karmieniu piersią wspiera doula? Jak edukuje?

Każdego roku od 1 do 7 sierpnia trwa Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią - World Breastfeefing Week (WABA 2022). 

Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem co roku podaje nowe HASŁO PRZEWODNIE obchodów tego wyjątkowego tygodnia. 
W 2022 roku brzmiało ono "Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj."

Z tej okazji jako Stowarzyszenie przygotowałyśmy prezentację sylwetek specjalistów, zajmujących się na co dzień matkami i dziećmi, których działalność może mieć ogromny wpływ na laktację, gdy wspierają i edukują rodziców w tym temacie. 

DOULA WSPIERA:
  • w czasie ciąży, porodu i połogu
  • daje matce poczucie bezpieczeństwa i sprawczości
  • swoją obecnością, dobrym słowem, a także konkretną pomocą w domu
  • kobietę w jej emocjach, uczuciach, trudach, potrzebach i radościach
DOULA EDUKUJE:
  • na konsultacjach indywidualnych i spotkaniach grupowych, korzystając z najnowszych doniesień naukowych
  • w czasie połogu, dobierając najlepszą pozycję do karmienia noworodka
  • tworząc z ciężarną plan porodu i opieki nad noworodkiem

Komentarze