Promotor Karmienia Piersią - edukacja i wsparcie (WABA 2022)


Jak w karmieniu piersią wspiera Promotor Karmienia Piersią? Jak edukuje?

Każdego roku od 1 do 7 sierpnia trwa Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią - World Breastfeefing Week (WABA 2022). 

Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem co roku podaje nowe HASŁO PRZEWODNIE obchodów tego wyjątkowego tygodnia. 
W 2022 roku brzmiało ono "Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj."

Z tej okazji jako Stowarzyszenie przygotowałyśmy prezentację sylwetek specjalistów, zajmujących się na co dzień matkami i dziećmi, których działalność może mieć ogromny wpływ na laktację, gdy wspierają i edukują rodziców w tym temacie. 

Zaczynamy od przedstawienia sylwetki PROMOTORA KARMIENIA PIERSIĄ.
Promotor Karmienia Piersią może wesprzeć w karmieniu piersią poprzez rzetelną edukację przedporodową. 

Ponadto stanowi wsparcie po porodzie - może pomóc przystawić dziecko do piersi, pokazać optymalną pozycję do karmienia, ocenić przyrost masy ciała dziecka i oznaczyć go na siatce centylowej. Nadal może wspierać w edukacji, służyć dobrą radą i słowem. 

Promotorzy KP często łączą wiele kwalifikacji. Mogą być neurologopedami, doulami, doradcami noszenia, dietetykami, a nawet prawnikami! Często podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach okołolaktacyjnych, np. z przyjaznej pielęgnacji. 

Przede wszystkim jednak Promotrzy KP to osoby, które posiadają swoje własne, bogate doświadczenie w karmieniu piersią. Zdecydowały one się na zdobycie certyfikatu z czystej pasji związanej z laktacją. Właśnie dlatego można liczyć na ich wieloaspektowe wsparcie. 
PROMOTOR WSPIERA:
  • prowadząc grupy wsparcia
  • organizując wydarzenia promujące karmienie piersią
  • tworząc produkty przyjazne karmieniu (poduszki do karmienia, biżuteria z mleka mamy, pamiątki, książki dla dzieci)
  • poprzez rzetelną edukację
  • w przystawieniu dziecka do piersi i doborze pozycji do karmienia
  • w ocenie przyrostu masy ciała dziecka i oznaczeniu go na siatce centylowej
  • obecnością i dobrym słowem
PROMOTOR EDUKUJE:
  • w zakresie korzyści z karmienia piersią dla matki i dziecka, wskaźników skutecznego karmienia, optymalnej długości karmienia itd.
  • na spotkaniach indywidualnych, wykładach i warsztatach
  • pisząc artykuły, blogi, udzielając wywiadów
Komentarze