Członkowie założyciele: Anna Koronkiewicz-Wiórek

Anna Koronkiewicz-Wiórek

Inicjatorka i prezeska SOPWKP; członek założyciel. Koordynuje prace Stowarzyszenia, zajmuje się kwestiami prawnymi związnaymi z działalnością St. i ochroną prawną karmienia peirsią, w tym w obszarze marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych, takich jak butelki do karmienia i smoczki do nich. 

Doktor nauk prawnych, adwokat, Promotor Karmienia Piersią CNoL, wieloletnia wolontariuszka Fundacji Promocji Karmienia Piersią i redaktorka Kwartalnika Laktacyjnego. 

Członek International Baby Food Action Network (IBFAN), broniącej m.in. prawa dzieci do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia i prawa kobiet do karmienia piersią oraz do podejmowania świadomych decyzji dotyczących żywienia dzieci, wolnych od wpływów komercyjnych. Specjalistka w zakresie prawnych aspektów marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci w Polsce. Prowadzi stronę informacyjno-edukacyjną poświęconą głównie ochronie prawnej karmienia piersią i zagadnieniom prawnym związanym z ciążą, porodem i połogiem. www.prawoilaktacja.pl

Działa na rzecz przywrócenia kultury karmienia piersią w Polsce. Za szczególnie istotny w tym kontekście, a niestety bagatelizowany, uważa problem marketingu produktów zastępujących mleko kobiece i produktów pokrewnych i na nim się głównie koncentruje. Dąży do pełnego wdrożenia przez Polskę Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami (Kodeks WHO). 

Mieszka we Wrocławiu. Prywatnie mama dwójki dzieci długo karmionych piersią, fanka m.in. rodzicielstwa bliskości, dobrych książek, obrazów van Gogha i spacerów po lesie.

Wierzy, że "Mała grupa rozważnych, zaangażowanych obywateli może zmienić świat." (M.Mead). Tak właśnie powstało SOPWKP!

Komentarze